Opýtať sa otázku

MoSt - papierová forma - ročné predplatné

štvrťročník Modlitebného spoločenstva obsahuje rôzne úvahy, ale aj povzbudivé svedectvá o vypočutých modlitbách a dobré duchovné čítanie; 32 strán. Ročné predplatné za 4 čísla je 3,90€.
MoSt