Opýtať sa otázku

Cestou Svetla - mesačník

mesačník venovaný evanjelizácii a misii; ročné predplatné za 12 čísel: 7,20€ - uhrádzať na účet časopisu 42741202/0200 s názvom Cestou Svetla, Hurbanova 3, 916 01 Stará Turá. IBAN: SK62 0200 0000 0000 4274 1202; meno a adresu odberateľa uviesť do odkazu pre prijímateľa ako aj e-mailom na adresu administrácie časopisu: jankojanco@gmail.com
CS_08_2017-w