Opýtať sa otázku

Cirkev v útlaku - II. zväzok

Dokumenty utrpenia a odvážnej služby ďalších 18 predstaviteľov ECAV počas rokov komunistickej nadvlády, 304 strán, obrázky
Cirkev v utlaku II